Markantan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada za nekoga čujemo da je markantan?

Markantan je čovek koji je upečatljiv i koji se po nekoj osobini izdvaja od ostalih.

Pojam markantan potiče iz francuskog jezika.

Markantan čovek je upadljiv, važan, istaknut, znatan…

Možemo reći na primer da je neki profesor markantan jer se razlikuje po predavanjima od drugih profesora, može se reći i da je neka žena markantna kao pojava jer se, recimo, izdvaja po izgledu, lepoti, načinu ponašanja…

Markantna osoba se uglavnom odlikuje posebnošću u pozitivnom smislu. Ako se s druge strane neko odlikuje prostačkim ponašanjem, neprimerenim izgledom, ne možemo reći da je markantan.

Markantnost je osobina koju poseduje upečatljiv čovek.

Share.