Manihejstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to manihejstvo?

Manihejstvo predstavlja tradicionalno persijsko verovanje koje je bilo organizovano kao religija svetlosti.

Ako znate značenje pojma manihejstvo – svaka Vam čast. Ovo je zaista pojam koji se veoma retko koristi na prostorima naše zemlje, zbog čega je mali broj ljudi informisan o značenju istog.

Manihejstvo

Veliki persijski filozof i reformator Mani je bio prvi čovek koji je nastojao da učenje Bude, Hrista i Zaratustre uključi u jedinstveni filozofski sistem, koji je kasnije po njemu dobio ime – manihejstvo.

Manihejstvo predstavlja tradicionalno persijsko verovanje koje je organizovano kao religija svetlosti koja je preuzela dva večna principa (dobro i zlo, svetlo i tamu) koji se konstantno nalaze u neprekidnom sukobu. Po ovom verovanju svi smo isti, odnosno jedan duh se nalazi u svim stvarima, počev od ljudi preko životinja i biljaka pa sve do minerala.

Kao pokret manihejstvo se javilo još tokom trećeg veka, ali tek sredinom četvrtog veka počinje da se širi i na istok po Kini, ali i na zapad po Rimu. Iako se vlast protivila ovom učenju ono je bilo velika inspiracija raznim hrišćanskim zajednicama pa se veoma brzo raširaila po severnoj Africi.

Bitno je istaći da je manihejstvo kao pokret pokušalo da spoji hrišćanstvo sa nekim od načelima persijske vere koja propoveda dualizam. Po njemu Isus Hrist je bio samo duh koji je proizišao od Oca svetlosti.

Sa moralne tačke, manihejstvo je propovedalo brobu sa materijom kako bi pomoglo oslobađanje od iste i to postepeno. Iako je imalo veliki broj pristalica nakon četvrtog veka ovaj pokret polako se gasio, te su danas ostale različite sekte i verske zajednice koje pokušavaju da očuvaju manihejstvo.

Share.