Mikroorganizmi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta su mikroorganizmi?

Zajednički naziv za biljke i životinje koje se mogu videti isključivo pod mikroskopom jeste mikroorganizmi.

Za mikroorganizme čuli smo svi, a neki vereovatno znaju i tačnu definiciju ovog pojma. Ipak, za sve one kojima nije baš najjasnije njegovo značenje, niti koji sve organizmi spadaju u ovu grupu, sledi objašnjenje.

Etimologija nas uči da sam termin mikroorganizmi potiče iz grčkog jezika od složenice nastale od reči mikrósšto znači mali i reči organismós u značenju organizam. Dakle, reč je o zajedničkom nazivu za grupu sitnih organizama koji nisu vidljivi ljudskom oku.

Mikroorganizmi ili samo mikrobi je grupni naziv za bakterije, alge, praživotinje i neke vrste gljiva. Ono što je interesantno, to je informacija da neki naučnici u ovu skupinu ubrajaju i viruse, dok drugi smatraju da oni ne pripadaju mikroorganizmima, jer se nalaze između neživog i živog.

Osnovna karakteristika mikroorganizama jeste da se mogu videti samo pod mikroskopom. Prisutni su u svim životnim sferama, zbog čega je njihovo proučavanje dosta kompleksije. Zbog toga se njihovim proučavanjem bavi više različitih naučnih disciplina. Najpre, tu je mikrobiologija, a zatim slede medicina, veterina, prehrambena industrija, poljoprivreda i brojne druge discipline.

Još pre nove ere primećeno je da čovek dobija zarazne bolesti zahvaljujući “nekim organizmima” koji nisu vidljivi za ljudsko oko. Naravno, to je ustanovljeno posmatranjem kako zdrava osoba u kontaktu sa bolesnom veoma brzo oboleva od određene bolesti. Ali kako tada nauka nije bila razvijena kao danas, niko sa sigurnošću nije mogao da potvrdi da mikroorganizmi postoje.

Dugi niz vekova ljudi su se oslanjali na mikroorganizme, a da nisu bili ni svesni njihovog postojanja. Tokom 17-og veka Anton van Levenhuk konstruiše prvi mikroskop zahvaljujući kojem je počeo da posmatra različite materije. On je tada i uočio microbe kojima je dao ime – animalicules.

Interesantno je da su upravo prvi mirkoorganizmi bile bakterije koje je van Levenhuk opisao u svom “Zborniku kraljevskog društva” posmatrajući kišnicu, bunarsku vodu i pljuvačku pod mikroskopom.

Share.