Merovinzi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to merovinzi?

Dinastija franačkih kraljeva koja je vladala od 481 do 751 godine naziva se merovinzi.

Svi oni koji su čitali knjigu „Da Vinčijev kod“ ili gledali istoimeni film susreli su se sa pojmom Merovinzi, a veliki broj se sigurno zapitao koje je značenje ove reči.

merovinzi

Pojam Merovinzi potiče od francuske reči Mérovingiens i predstavlja naziv za francusku vladarsku dinastiju koja je vladala od 481 do 751 godine  tadašnjom Franačkom državom.

Ovaj naziv dinastija je dobila po vođi Salinskih Franka –  Merovehu koji je vladao istom od 447 do 458 godine. Poznati su po tome jer su imali izrazito duge kose, te su nosili naziv dugokosi kraljevi.

Merovinzi su poznati po čestim borbama za vlast koja je vršena između naslednika. Nakon niza blago rečeno nesposobnih vladara, franačka porodica Karoling zbacila je Merovinge sa vlasti u Franačkoj državi i započela svoju vladavinu.

Share.