Metrologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je metrologija?

Nauka o merenju naziva se metrologoija.

Pojam metrologija nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji na našim prosotirima. Mnogi ovu reč mešaju sa pojmom meterologija, zbog čega je neophodno objasniti značenje ove reči.

Etimološki posmatrano termin metrologija potiče iz grčkog jezika, od reči μετρο, što znači meriti i reči λογιξα, u značenju nauka. Metrologija je nauka koja se bavi mernim jedinicama i njihovim etalonima, merilima i merenjima.

Kao nauka metrologia se pojavila u 18-om veku za vreme francuske revolucije. Veoma brzo vodeće razvijene zemlje prihvatile su metrologiju kao nauku, te je ona počela sa ekspozivnim razvojem.

Metrologija obuhvata sve teorijske i praktične probleme koji su vezani za merenje, a takođe se bavi određivanjem fizičkih konstanti i svojstva materije i materijala. Ona se prepliće sa brojnim drugim naukama i vrši uticaj na njih.

Najjednostavnije rečeno metrologija vrši procenu vrednosti veličina određenih prirodnih pojava. U prirodi postoji veliki broj različitih veličina, te postoji i veliki broj mernih jedinica koje se koriste.

Osoba koja se bavi metrologijom naziva se metrolog.

Share.