Regres

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to regres?

Posebna naknada za rad naziva se regres.

Pojam regres po etimologiji vodi poreklo od latinske reči regressus koja ima višestruko značenje: povlačenje, odstupanje,  povratak;

Na našim prostorima uglavnom kada spomenemo regres mislimo na posebnu naknadu za rad. Po definiciji regres predstavlja zakonsku obavezu isplate novčanih sredstava, odnosno povrat već isplaćenog novca od strane osobe koja je na to obavezna.

Regres

Regres se isplaćuje jednokratno i predstavlja novčana sredstva čija je svrha da se podmire troškovi do kojih je došlo usled godišnjih odmora, putovanja i sličnih događaja.

Bitno je napomenuti da regres nije obavezan za svakog poslodavca i radnika, te da je neophodno da se pre potpisivanja ugovora o radu informišete o isto kako bi ste znali koja su tačno Vaša prava kada je isti u pitanju.

U trgovini ovaj pojam upotrebava se u značenju naplata, odnosno on podrazumeva naknadu neke štete. Na primer u slučaju da se određena roba pokvari (istekne rok upotrebe i slično) proizvođač je dužan da plati određenu sumu novca, odnosno regres.

Regres se upotrebljava i u značenju nazadovanje, odnosno prelaz od najviših oblika razvitka ka nižima, neka promena na gore.

U logistici regres podrazumeva vraćanje od posledice urzoku, od uslovljenog uslovu, od zaključka pretpostavkama na kojima je neki zaključak zasnovan.

Share.