Reinkarnacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je reinkarnacija?

Verovanje o ponovnom vraćanju duše u zemljano telo naziva se reinkarnacija.

Jedno od večitih ljudskih pitanja na koje još uvek nemam odgovor jeste – šta se dešava sa čovekom posle smrti? Jasno je da o tome možemo razmišljati optimistički ili pesimistički, a brojni optimisti veriju da nakon smrti nastupa reinkarnacija. A da li znate koje je značenje ove reči?

Posmatrano sa etimološke strane, pojam reinkarnacija potekao je od latinske složenice re – incarnatio, što znači ponovno utelovljenje. Reinkarnacija se definiše kao verovanje o ponovnom vraćanju duše u zemaljsko telo.

Pristalice ove teorije smatraju da se čovek nakon smrti ponovo rađa, odnosno njegov duh se prenosi u neko novo biće ili osobu. Na taj način je omogućena kontinuiranost života (duše).

Po ovom učenju, duša je besmrtna i ona samo prelazi iz jednog obika u drugi. Bitno je istaći da brojna učenja različito gledaju na reinkarnaciju, pa tako po nekima duša provodi određen period na onom svetu pre nego što se ponovo vrati na Zemlju, po drugima samo “dobre” duše se reinkarniraju, dok većina smatra da duša svakog živog bića može ponovo otpočeti svoj život u nekom drugom obliku.

Reinkarnacija je poznata ljudima još od davnina, a brojni naučnici poput Platona, Pitagore, Empedoklea i mnogih drugih podržavali su ovaj životni ciklus, koji takođe predstavla značajnu stavku mnogih svetskih religija.

Share.