Resor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je resor? Šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam?

U doslovnom prevodu resor je feder, a ovaj pojam se koristi i da označi područje rada, delokrug, odnosno oblik neke nadležnosti.

Sigurno ste bili u prilici da čujete da je određenoj osobi poveren neki resor na upravljanje? A da li znate koje značenje ima pojam resor?

Iako termin resor ima široku primenu u medijima, a naročito u sferi politike veliki broj građana i dalje nema pravilnu percepciju o tome šta on označava.

Posmatrano sa strane etimologije, termin resor potekao je od francuske reči ressort, čije doslovno značenje jeste opruga, feder, pruglo. Ovaj termin se koristi i da označi pero za pisanje.

Na našim prostorima resor se uglavnom koristi da označi područje rada, delokrug, odnosno ogranak državne uprave (ministarstvo).

Drugim rečima, resor je ministarska nadležnost. Dakle, ako kažemo da je određenom ministru dat resor finansija, to znači da on deluje u okviru finansija, odnosno da su one (i svi poslovni vezani za njih) negova nadležnost.

Share.