Relativno

0

Relativno

Danas kada se malo toga može isplanirati veoma često kažemo da su stvari relativne i neizvesne, te nepredvidive.

Ovo smo naravno dali kao primer. Prema definiciji relativno je sinonim za srazmerno ili da je nešto takvo kakvo je u izvesnoj meri. Izraz “u relativnom smilu” znači u odnosu na druge mogućnosti, pojave.

Pojam relativno potiče od latinske reči relativus i znači relativan, tačnije koji vredi samo pod određenim uslovima. Nešto je relativno jer nije uvek i u svim situacijama isto.

U matematici se koriste relativno prosti brojevi, kao prirodni brojevi koji nemaju zajedničkog delitelja osim broja 1. To su brojevi koji nemaju zajedničkih faktora.

Fizika kaže da je svako kretanje ili mirovanje u prirodi u stvari relativno kretanje i da nema apsolutnog kretanja. To je objašnjeno u tzv. mehaničkom kretanju (najjednostavnije kretanje u prirodi). Ono predstavlja promenu položaja nekog tela u odnosu na neko drugo telo koje se zato zove uporedno ili relativno telo.

Poznato je da je teoriju relativiteta utemeljio Albert Anštajn, po kojoj su prostorne i vremenske veličine relativne, osnosno ne mogu se određivati nezavisno jedne od drugih, te se i menjaju u zavisnost od položaja i kretanja posmatrača.


Share.

Leave A Reply