Disparitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to disparitet?

Najjednostavnije disparitet je nejednakost.

Da li ste nekada čuli za pojam disparitet? A znateli koje je značenje ove reči? Iako se pretežno koristi u ekonomskih naukama, ovaj pojam je moguće koristiti u svakodnevnom govoru  jer ima veoma jednostavno značenje.

Disparitet

Naime, disparitet je nastao od latinske reči dispar u značenju, nejednakost, različitost, neskladnost, te ovu reč možemo koristiti u navedenim značenjima.

U ekonomiji disparitet predstavlja razliku između službenog i deviznog novčanog kursa, odnosno razliku između službeno utvrđenih odnosa i stvarnih cena. Ta razlika može biti pozitivna ili negativna te je logično da postoji pozitivan i negativan disparitet.

Takođe postoji i takozvani kumulativni disparitet koji predstavlja ukupnu razliku između aktive i pasive, za koje može ponovo da se formira cena tokom određenog vremenskog perioda.

Share.