Korpus delikti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to korpus delikti?

Korpus delikti predstavlja predmet koji dokazuje krivicu.

Svi oni koji su dobro upoznati sa pravnim naukama znaju šta korpus delikti znači. Za sve ostale koji žele da znaju značenje ove fraze, sledi objašnjenje.

Pojam korpus delikti potiče iz latinskog jezika i označava predmet koji dokazuje nečiju krivicu. Korpus delikti može biti oruđe kojim je određeno krivično delo izvršeno, a takođe može predstavljati i objekat nad kojim je izvršeno.

Korpus-delikti

Takođe, ovaj izraz može označavati i trag koji postoji o počinjenom krivičnom delu. Iz navedenog proističe da korpus delikti u širem značenju jeste bilo koji trag, pojam, predmet koji dokazuje krivicu.

Tokom istorije ova fraza menjala je svoje značenje, te je najpre označavao skup bitnih obeležja nekog krivičnog dela i tako takav bio je temelj za razradu teze o krivičnom delu.

U italijanskom pravu korpus delikti se koristio kao skup činjenica koje je bilo neophodno utvrditi u postupku tokom prvog dela istrage. Te činjenice služe kao dokaz da postoji temeljna sumnja da je počinjeno krivično delo uradila određena osoba. Tek nakon utvrđenja njega moguće je započeti sa specijalnom istragom.

Nakon što je objedinjena opšta i specijalna istraga ovaj pojam počeo je da se koristi u značenju koje ima danas, odnosno da predstavlja predmet koji ukazuje na krivicu.

Share.