Radiografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je radiografija?

Radiografija je pojam čije značenje se odnosi na merenje X zracima kako bi se dobila određena zdravstvena dijagnoza.

Ako ste od lekara čuli da je potrebno da se uradi radiografija, verovatno ste se pitali šta znači taj izraz. Ako se izuzme komplikovana medicinska definicija, najjasnije rečeno – radiografija je vrsta bezbolnog pregleda.

Radiografija

Radiografija je bezbolna dijagnostička metoda koja se obavlja korišćenjem X zraka. Na taj način snimaju se različitih delova tela i organa i dobija snimak koji olakšava da lekar utvrdi zdravstveno stanje, postavi dijagnozu i odredi metodu lečenja.

Radiografija se najčešće koristi u slučaju plućnih bolesti, povreda koštanog sistema i kod utvrdjivanja stanja u trbušnoj duplji. Metoda je neinvanzivna i rezultati se dobijaju prilično brzo.

Kao postupak, radiografija se obavlja tako što se pacijent postavlja ispred ploče sa filmom za radiografiju. Potrebno je da pacijent bude nepomičan tokom nekoliko sekundi dok traje snimanje. Sve ukupno traje svega nekoliko minuta, a posle snimanja, za oko 15 minuta dobija se snimak koji radiolog tumači i daje pisani izveštaj.

Share.