Romantizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je romantizam? Da li ste upoznati sa tačnom definicijom i značenjem navedenog pojma?

Kulturni i politički pokret koji je nastao u Evropi krajem 18-og veka u kojem se potenciraju sloboda, mašta i osećanja, naziva se romantizam.

Iako pri spomenu pojma romantizam većina misli na književni metod, pravac i stilsku formaciju u književnosti, bitno je istaći da ovaj pojam ima dosta šire značenje.

Prvi početci romantizma javljaju se krajem 18-og veka u Nemačkoj kao reakcija na racionalizam i neoklacizam u kojima su osećanja i sloboda bili podvrgnuti stereotipima. Za razliku od njih, u romantizmu se potenciraju sloboda, mašta i osećanja.

Sam termin romantizam potekao je iz francuskog jezika i izveden je od reči “roman” koja se u to vreme koristila da označi srednjevekovne priče o pustolovinama.

Osobe koje su propagirale romantizam nazivaju se romantičari. Oni su u svojim delima obično iskazivali svoja osećanja i posebno (emotivno) shvatanje prirode koja ih okružuje. Kako svaka osoba ima poseban način na koji izrazuje svoja osećanja i shvatanja prirode ne treba da nas čudi što su se u okviru romantizma u različitim zemljama javile i različite tendencije.

Prvi tragovi romantizma nalaze se u delima Žan Žak Rusoa koji je pisao ljubavne romane u kojima je glavna odlika bila osećajnost, dok se glavnim predstavnicima smatraju Johan Volfgang fon Gete, Vilijem Blejk, Džordž Gordon Bajron i Viktor Igo.

Bitno je istaći da romantizam nije nastao istovremeno u svim zemljama, niti je bio isključivo književni ili kulturni fenomen, već se on razvijo iz emocionalne i intelektualne energije koja se nagomilavala u pojedincu. Drugim rečima, pojedinac bi u svom romantičnom delu izrazio sebe, svoju ličnost i svoja osećanja.

Na naše prostore romantizam dolazi u prvoj polovini 19-og veka i to najpre u usmenoj književnosti gde se akcenat stavlja na naglašeno istorijsko osećanje.

Brojne su definicije romantizma, pa tako Žan Pol Rihter definiše romantizam kao neprekidni stvaralački proces bez ograničenja, Puškin ga doživljava kao dela koja na sebi nose pečat sete ili sanjalaštva, a Kažimir Brodinski smatra da se pod pojmom romantizma podrazumevaju dela koja ističu prošlost i sve što podseća na nevinost, slobodu i zanos.

Share.