Dijafragma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dijafragma?

Dijafragma predstavlja mišićnu ili vezivnu ploču koja se nalazi između grudnog koša i trbuha.

Pojam dijafragma potiče iz grčkog jezika i njegovo bukvalano značenje jeste prečaga. Dijafragma predstavlja mišićnu ili vezivnu ploču koja se nalazi između grudnog koša i trbuha, odnosno ona predstavlja određen vid pregrade.

Dijafragma

Kao prirodna granica između ova dva dela tela dijafragma ima više uloga, a najznačajnija je ona u procesu disanja. Dijafragma svojim kontrakcijama naizmenično povećava odnosno smanjuje pritisak u grudnom košu, koji dovodi do ulaska i izlaska vazuduha iz pluća.

Iako se pri samom spomenu ove reči odmah pomisli na dijafragmu koja pomaže disanju, to nije jedina dijafragma u ljudskom telu. Pored nje postoji i dijafragma u grkljanu koja predstavlja membranu od vezivnog tkiva.

Postoji i takozvana vaginalna dijafragma koja predstavlja jedan od novijih vidova kontracepcije, a napravljena je od tanke gume i pokazala se kao izuzetno efikasno kontracepsijsko sredstvo.

Dijafragma je takođe naziv za ploču sa otvorom koja služi za regulisanje jačine svetlosti tako što ograničava snop zraka koji prolaze kroz optički sistem. Poznata je kao mikrosopska dijafragma i predstavlja izuzetno važan deo kod fotografskih uređaja.

Dijafragma ima još jedno značenje koje je bitno istaći. Ova reč se koristi za pokretni limeni prozor koji služi za otklanjanje ivičnih zrakova kod dvogleda.

Share.