Kulturološki

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je značenje pojma – kulturološki?

Kada čujemo da je neki fenomen kulturološki, treba znati da je reč o nečemu što je u vezi sa kulturom. Pridev kulturološki je izveden upravo iz imenice kultura čiji je koren reči iz latinskog jezika. Iz iste imenice izvedena je druga imenica – kulturolog, koja označava srtučnjaka obrazovanog za pitanja kulture.

Kulturoloski

Treba znati da se u ovom kontekstu, reč kultura, pa samim tim i reč-kulturološki, ne treba shvatati doslovno kao “kulturno ponašanje” već u smislu culture kao etape evolucije čoveka, kao nečega što je svojstveno različitim društvima a što obuhvata istoriju, umetnost, tradiciju, običaje, jezik, veroispovest… Dakle, sve ono što jedno društvo čini posebnim i različitim od drugih. Zato govorimo o različitim kulturama.

Dakle, šta znači reč – kulturološki? Najjednostavnije je objasniti na primeru. Možemo reći da postoje kulturološke razlike u ponašanju žena u arapskom svetu i zapadnjačkom svetu. Na taj način smo objasnili da se ta dva etalona društva po nečemu razlikuju – u ovom slučaju po pitanju tretiranja žena, njihovih aktivnosti i uloga u životu, prema očekivanom ponašanju u porodici, prema verskim pitanjima, obrazovanju…

Takodje, postoje kulturološke razlike modernog čoveka i praistorijskog čoveka, na primer, u obedovanju. Dok avremeni čovek jede sedeći koristeći adekvatan pribor, naši preci su jeli uglavnom u okrilju neke pećine, živo meso, kidajući rukama…

Share.