Puritanstvo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to puritanstvo?

Puritanstvo podrazumeva intezivni verski pokret koji se sprovodio radi održavanja crkve u takozvanoj jevanđeljskoj čistoći kod engleskih protestanata.

Poznavaoci istorije verovatno su dobro upoznati sa pojmom puritanstvo, ali za one koji su se možda tek sada susreli sa ovom reči sledi objašnjenje.

Prateći etimologiju saznajemo da je reč puritanstvo nastala od latinske reči puritas koja prevedena na srpski jezik znači čistoća.

Puritanstvo

Izraz puritanstvo korisi se za pokret koji je nastao tokom 16-og veka kod engleskih protestanata i kojim su želeli da održe crkvu u jevanđeljskoj čistoći.

Puritanci, odnosno ljudi koji su bili začetnici ovog pokreta morali su da budu moralno veoma jaki i u mogućnosti da odbace određenja obična zadovoljstva.  Puritanstvo je za cilj imalo da sprovede određene crkvene reforme koje su opet trebale da pokažu celim nacijama jedan stil ponašanja koji bi trebao da im bude uzor i nešto čemu bi težili.

Puritizam najjednostavnije možemo označiti kao verski zakon koji je podrazumevao da vernici ostvare što bliži mogući odnos sa Bogom kako bi mogli da otkupe sve svoje grehe i da pronađu put ka spasenju kroz različite vrste propovedi.

Svi oni koji su podržavali puritanstvo bili su izuzetno skromni, odbacivavši svaki oblik raskalašnog načina života. Oni su toliko bili požrtvovani da su čak i odbijali ples i bilo koje druge načine zabave kako bi se što više posvetili svojoj veri i cilju.

Share.