Premisa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Premisa

Šta znači premisa

U logici, kao grani filozofije, često se iznose zaključci na osnovu premisa. Na primer, ako kažemo “svi ljudi su smrtnici”, zatim “ Sokrat je čovek”, zaključak je da je i “Sokrat smrtni”.

Izraz premisa potiče od latinske reči praemissa i znači navesti pre nečega. Premisa se upotrebljava kako bi naglasila neku pretpostavku, nešto što je napred istaknuto, prvo rečeno. Tako se može reći da je premisa barem jedan od dva suda iz kojih se izvodi konačni zaključak. U silogizmu imamo jedan ili dva suda, tačnije prvu i drugu premisu i konkluziju kao treći sud, tj. zaključak. Prema tome premisa je sud od kojeg polazi postupak zaključivanja.

Kada dođe do bilo kakve polemike ili verbalnog sukoba upotrebljavamo argumente. Argumenti moraju imati pre svega logičku formu. A da bi se ta logička forma zadovoljila tačnije jasno iznela drugoj osobi, ona mora imati najmanje dve premise i zaključak koji se izvodi na osnovu tih premisa.

Premise kao preduslov zaključka moraju se uzeti kao istinite, jer ako je premisa pogrešna i zaključak će biti pogrešan. Čak i kada su premise tačne zaključak može bit pogrešan.

Na primer, ako kažemo “svi lekari imaju diplomu medicinskog fakulteta”, zatim “Milan je lekar”, zaključak je da “Milan ima diplomu medicinskog fakulteta”.

Zbog ovako postavljenih argumenata moramo znati koja je premisa validan argument a koja nije.

Share.

Leave A Reply