Palindrom

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Često čujemo da je neka reč ili rečenica zapravo palindrom. O kakvim rečima ili rečenicama je reč? Šta je palindrom?

Palindrom je obrtaljka ili specifična igra reči.

Da bi palindrom bio potpun, potrebno je da ispunjava sledeći uslov: Čitanjem reči, skupa reči ili cele rečenice, uobičajenim ali i obrnutim redom, mora se dobiti isto značenje. Pojam palindrom je grčkog porekla. Palindrom se može odnositi na reči i rečenice ali i na niz simbola ili brojeva.

Primeri reči koje su palindrom: Ana, dud, neven, oko…

Primeri rečenica koje su palindromske: Ana voli Milovana, I Ruža žuri, Na Limu Milan…

Na primer, najduža reč u finskom jeziku koja je palindromska – reč „saippuakauppias“ koja označava trgovca sapunom. Ova reč se sastoji iz čak 15 slova.

Najduža reč koja dolazi iz našeg jezika palindromska je i ima odredjeno značenje je pridev: intertroportretni.

Share.