Protoplazma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je protoplazma?

Živi deo biljnih, životinjskih i drugih ćelija koji je okružen sa plazma membranom naziva se protoplazma.

Verovatno je mnogima pojam protoplazma poznat sa časova biologije, te znaju koje je njegovo značenje. Za one koji nisu pazili na ovim časovima, sledi kratko objašnjenje značenja pojma.

Poznato je da se svi živi organizmi sastoje od ćelija, počev od praživotinja pa do čoveka kao najsavršenijeg organizma. Sve te ćelije zadrže protoplazmu koja se uglavnom sastoji od dva dela: središnjeg dela koji je čvršći i naziva se jedro i tečnijeg i mekšeg dela – citoplazme.

Etimološki posmatrano termin protoplazma je nastao od grčkih reči πρώτοσ (protos) u značenju prvi i reči πλάσμα ( plasma) koja se koristi da označi formiranu stvar. Može se reći da protoplazma predstavlja zajednički naziv za citoplazmu i membranu ćelija.

Bitno je istaći da sva protoplazma nije isto i da svaki tip život bića ima različitu vrstu protoplazme. Ono što je zanimljivo to je da se 99% protoplazme sastoji od ugljenika, vodonika, kiseonika i azota sa još nekih elemenata koji su sadržani u znatno manjem procentu.

Protoplazma je zaslužna za sve funkcije koju živa bića obavljaju. Ona ima periode mirovanja i periode aktivnosti (delovanja).

Share.