Simultano

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači simultano?

Kada je nešto simultano onda je ono istovremeno.

Poslednjih godina simultano prevođenje postaje sve popularnije, smatra se i najkvalitetnijim prevođenjem, a često se od prevodilaca traži da ovladaju baš ovom tehnikom prevođenja. A da li svi znate šta ona podrazume i šta sam pojam simultano znači?

Simultano

Po etimologiji pridev simultano latinskog je porekla nastao od reči simultaneous koja znači istovremeno. Shodno tome ovaj izraz možemo koristiti kao sinonim za reči u isti mah i istodobni. Pa tako simultana pozornica je ona na kojoj je moguće istovremeno gledati sve delove radnje. Simulatana meterološka posmatranja su ona koja se vrše u isti mah i istovremeno na različitim mestima.

Ipak izraz simultano se najčešće koristi kod prevođenja, tj. simultano prevođenje jeste usmeno prevođenje kod kojeg prevodioc mora imati sposobnost da u isto vreme sluša jedan jezik i prevodi na drugi.

Ovo je najzahtevnija vrsta prevoda, najplaćenija i najpoželjnija. Malo je ljudi koji sa lakoćom mogu obavljati simultano prevođenje, te pored savršenog znanja jezika potrebna je maksimalna koncentracija. Bitno je istaći da zbog same brzine kojom se prevođenje obavlja često mogu nastati određene greške koje se u ovom slučaju tolerišu.

Share.