Maher

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Maher

Šta je to maher?

Vešt i spretan čovek, često veoma uspešan naziva se maher.

Reč maher je gotovo postala svakodnevnica u našem jeziku. Veliki broj ljudi svakodnevno upotrebljava ovu reč, a ako do sada niste saznali koje je njeno pravo značenje sada imate priliku za to.

Po etimologiji reč maher uvezena je iz nemačkog jezika, odnosno od reči macherèinitelj koja ima značenje veoma uspešnog, spretnog i veštog čoveka. Preciznije maher je nastao od glagola machen u značenju praviti ili raditi. Maher bi po pravilu trebao da bude i veoma uspešna i ugledna osoba, ali to nije pravilo. Maher je onaj koji uspeva nemoguće, neko ko je izuzento spretan i snalažljiv koji polako postaje glavna ličnost. Maher je neko kome se svi dive.

To je osoba koja stvara nešto ni iz čega, to je znalac, osoba koja ne samo da poseduje neverovatnu sposobnost već i inteligenciju. Interesantno je da maher je sva svoja umeća doveo do posebnog nivoa, da svoj zanat on sprovodi sa velikom lakoćom. On ne obavalja samo svoj posao savršeno, već mu i druge oblasti idu od ruke veoma lako. Jednostavno on može lako i brzo da se snađe u svakoj situaciji koja će ga snaći u životu. Maher je neko ko je spretan bilo po dobru ili zlu. Pa tako često će da bi sebi obezbedio dobru budućnost ili veličao sebe na bilo koji način, naškoditi drugima.

Share.