Moderator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je moderator? Šta znači kada neko traži dobrog moderator za neki događaj? Gde je moderator angažovan i koja je njegova uloga?

Moderator je osoba koja je u prvom planu na okruglom stolu, u debati, skupu… Moderator preuzima kontrolu i odgovornost za tok konferencije ili seminara.

Dužnost mu je da dogadjaju da pečat i da podstakne prisutne na učešće. Moderator može biti osoba kojoj je to profesija, a nekada se na tu poziciju, iz marketinških razloga postavlja neka poznata ličnost. Na primer, okruglim stolovima iz sektora ekonomije, neretko moderiraju novinari koji godinama prate privredna dešavanja.

Obaveze moderatora su da najpre omogući interakciju učesnika, uvodi i predstavlja govornike, pomaže im da održe govor ili prezentaciju i naravno, da vodi računa o vremenu izlaganja koje je predvidjeno kako bi sve išlo prema planu i rasporedu.

Moderator je zapravo vođa diskusije. On takođe, kao i učesnici, može da postavlja pitanja, zaključuje, pojednostavi učesnicima razumevanje problematike…

Zbog svoje važne uloge, moderator učesvuju u pripremi plana celog dogadjaja.

Za zvanje moderatora, nema formalnog obrazovanja, a to su uglavnom osobe koje su prema obrazovanju ekonomisti, sociolozi, novinari, politikolozi, pravnici… Postoje kursevi gde se ova veština može učiti ali je za uspešnog moderator avažno da je elokventan, prijatan, da je prirodan, ume da debatuje, vodi intervjue i da ujedno jako dobro poznaje tematiku kojom se bave okrugli sto, seminar ili drugi stručni skup.

Share.