Amplifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Amplifikacija

Šta znači reč amplifikacija

Gomilanje nepotrebnih reči naziva se amplifikacija.

Sigurno se sećate poznatih ruskih klasika u književnosti, poput Tolstojeve „Ane Karenjine“ i brojne stranice kroz koje se opisuje priroda, sitni detalji karaktera, njihove odeće i td., koje su mnogi preskakali smatrajući ih nepotrebnim i suvišnim. Ali i u svakodnevnim razgovorima sigurno uočavate kada neko predugo priča i previše opširno objašnjava to što želi da kaže.

Izraz amplifikacija potiče od latinske reči amplificatio koja označava da je nešto preterano. Najčeše se koristi u kontekstu kada se radi o nekom preteranom i opširnom izlaganju, neke ideje, al uz nepotrebne i suvišne reči.

Amplifikacija u srpskom jeziku označava i proširenje, razvijanje, razgranavanje, te je sinonim i za neku razradu ili širu obradu nečega.

Takođe, pri nekoj debati ili raspravi amplifikacija znači iscrpno govorničko izlaganje.

U medicini amplifikacija se određuje kao umnožavanje jedne kratke definisane DNK sekvence. Na primer kada se DNK sekvence kopiraju u milione primeraka, tada se u genetici ne govori o umnožavanju već o amplifikaciji.

U sličnom kontekstu ovaj pojam se koristi kako bi se objasnila osnovna funkcija slušnih pomagala, odnosno da se poboljšaju auditorne i govorne sposobnosti gluvih ili nagluvih korisnika. Tako, takozvani, model amplifikacije treba da bude prilagođen kako uzrastu i ličnim potrebama, tako i stepenu i vrsti oštećenja sluha.

Share.

Leave A Reply