Inertnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inertnost

Da li ste se nekad ponašali inertno prema nekome ili nečemu? Verovatno da jeste, al možda toga niste bili svesni.

U svakom slučaju inertno ponašanje nije za pohvalu, s obzirom da predstavlja nekog ko je pasivan i nezainteresovan.

Sama reč inertnost potiče od latinske reči i znači tromost, nepokretnost, lenjost, učmalost.

U fizici se, takođe, koristi pojam inertnost, u značenju mirovanja ili pravolinijskog kretanja nekog tela. Tačnije svojstvo nekog tela da se opire promeni svog stanja, kretanja i svog položaja dok ga neka spoljna sila ili uzrok ne izvede iz tog stanja.

Ovakvo inertno ili tromo ponašanje je osnovno ponašanje svih tela u svemiru koje imaju masu, na primer, što je dalje opisano Prvim Njutnovim zakonom o inerciji.

Može se čuti i u podeli otpada na bezopasan, inertan i opasan otpad. Inertan otpad je onaj koji nije podložan bilo kojim fizičkim, hemijskim ili biološkim promenama. Inertan otpad ne može da se rastvori, da sagori ili na drugi, fizički ili hemijki, način da reaguje. Takav otpad ne ugrožava okolinu jer nije biološki razgradiv, pa ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt. Zato ne može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi i td.

Share.