Introvertnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je introvertnost?

Introvertnost predstavlja tip ličnosti po kojem je čovek okrenut ka sebi, a zatvoren ka spoljnom svetu.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam introvertnost? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da je termin introvertnost potekao od latinske reči introvertus koja predstavlja složenicu reči intro i reči vertere, što znači okretati. U psihologiji introvertnost se definiše kao tip ličnosti po kojem je čovek okrenut ka sebi, a zatvoren ka spoljnom svetu.

Verujem da je svima poznata Jungova podela ličnosti na ekstrovertne i introvertne ličnosti. Sam Jung razlikovao je dva modela ponašanja –jedno po kojem je osoba otvorena i drugo po kojem je osoba zatvorena.

Za osobe zatvorenog tipa kažemo da se odlikuju sa introvertnosti. One ne vole društvo, a ako se nađu u velikom društvu osećaju se izgubljeno i ne znaju kako da se ponašaju. Nespretni su, ali i veoma iskreni.

Introvertne osobe su samokritične i svoje najbolje kvalitete čuvaju samo za sebe. Vreme najviše vole da provode sami ili u nekoj manjoj grupi.  Oni su preokupirani vlastititim subjektivnim svetom zbog čega se povlače iz spoljašnjeg sveta.

Nisu ni komunikativni, ni društveni, ali su veoma intuitivni i misaoni. Interesanto je da su brojna istraživanja pokazala da introvertne osobe lošije prolaze u životu (naravno u odnosu na ekstrovetne).

Share.