Incident

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je incident? Šta znači kada kažemo da je došlo do nekog incidenta?

Incident je latinska reč za događaj, slučaj, upadicu, a obično se koristi kada je reč o neprijatnom događaju ili zamerci.

Sve češće u medijima se susrećemo sa pojmom incident koji ima veoma široku primenu na našim prosotrima. Koristi se u brojnim naučnim discipinama počev od medicine pa sve do pravnih i socijalnih nauka. Sve veću primenu ima i u svakodnevnoj komunikaciji, a ako niste sigurni koje je pravo značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

Etimologija nas uči da je sam termin incident potekao iz latinskog jezika od reči incidens, što znači događaj, slučaj. Na našem govornom području pojam incident se obično koristi u negativnoj konotaciji i to da označi neki nemio događaj, neprijatan slučaj, manji sukob, zamerku, prigovor ili primedbu.

Ovaj pojam takođe se upotrebljava da označi aferu, zbrku, skandal ili senzaciju. Žargonskim rečima incident je ništa drugo do običan blam.

Bitno je istaći da se incident ne mora nužno koristiti za događaj za koji je potrebno više aktera, već i običan pad sa stolice koji se dogodi osobi naziva se incidentom. Ako kažemo da je došlo do manjeg incident obično mislimo na neki manji skob koji je nastao.

Primer za korišćenje ovog pojma u rečenici: “Na Marakanii došlo je do incidenta kada je grupa navijača gađala sudiju brojnim rekvizitima za navijanje.”

Share.