Reljef

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je reljef?

Zajednički naziv za sve neravnine jeste reljef.

Često se za opis nekih neravnih površina bilo koje vrste ili materijala slikovito kaže da su reljefaste.

Reljef se prvenstveno označava zajednički naziv za sve neravnine na zemljinoj kori.

Reljef kao takav nastaje pod dejstvom unutrašnjih i spoljašnjih sila i neprekidno je izložen promenama. Naime, prema definiciji geografa, sveukupnost oblika koji karakterišu jednu oblast čini reljef te oblasti.

S obzirom da na reljef utiču i pod svojim dejstvom ga stvaraju, tri različite sredine (litosfera– čvrsta, hidrosfera-tečna i atmosfera– gasovita) one su najvažniji faktori u kreiranju i oblikovanju reljefastih površina.

Naravno reljef nije samo rezultat dejstva ove tri sfere već on zavisi i od materijala na koji će delovati sile, tj. pomenute sfere-sredine. Taj material je takozvana stenska masa koja je tačno određene stenske građe. Upravo od svojstva i sastavnih čestica te stenske mase (masa-materijal koji čini stenu) zavisiće i karakteristike jedne reljefaste površine, odnosno reljefa.

Takođe, u stvaranju reljefa ne treba zanemariti ni vreme. Vreme igra veoma važnu ulogu u ovom procesu, jer od dužine trajanja jedne od sila na stensku masu određene geološke građe zavisiće oblik i druge karakteristike samog reljefa.

Reljef kao stenoviti materijal je najtipičniji, ali i u drvetu, kamenu ili metalu, pa čak u na plastici mogu biti reljefasti oblici i površine.

I metafora se poigrala sa pojmom reljefa pa se ponekad slikovito kaže za nešto ili nekog da je reljefast, odnosno da je na neki način istaknut, značajan i tome slično.

Share.