Renesansa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Renesansa

Šta je to renesansa?

Jedno od najkreativnijih epoha čovečanstva naziva se renesansa.

Kada čujete čuvena imena umetnika kao što su Leonardo da Vinči i Mikelanđelo Buonaroti teško da možete da ostanete ravnodušni pred istorijskim razdobljem u kome su stavarali, odnsono koje su predstavljali svojim delima.

Etimologija kaže da izraz renesansa potiče od francuske reči renaissance što se doslovno prevodi kao preporod. Tako se i sam pojam renesansa koristi da označi neki period preporoda, obnove, procvata.

Dublje značenje pojma renesanse moglo bi se objasniti kao ponovno rađanje, u kontekstu preporoda neke klasične faze, starine, odnosno ponovno rađanje slobodnog i stvaralačkog čovekovog duha. Takav preporod je najčešće pod uticajem klasične književnosti, umetnosti i filozofije.

U istoriji umetnosti, renesansa se rangira kao najveći progresivni prevrat koji je čovečanstvo do tada doživelo, s obzirom da označava i kraj srednjovekovne kulture, filozofije i umetnosti.

Prvi renesansni pokret se javio u Italiji u 14. veku, a do 16. veka i u ostalim delovima Evrope. Ovo je istorijski period koji je iznedrio izvanredne umove, karaktere, svestrane velikane. Zato se kaže da je renesansa najkreativnija epoha u književnosti i umetnosti, te koja je doprinela neverovatnom preokretu i u nauci, filozofiji, likovnoj umetnosti.

Italija je bila interesantna za rađanje ovakvog „novog umetničkog duha“ zato što su se u ovog zemlji prvo počeli razvijati gradovi i urbana kultura i umetnost, te je i bogatstvo pojedinih građanskih porodica takođe prevagnulo.

Jednostavno rečeno, renesansni umetnik bio je ne samo humanista i filozof već svestrani i univerzalno obrazovani stvaralac.

Share.