Reprezentativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je neko reprezentativan, odnosno kada čujemo da je nešto reprezentativno?

Najkraće objašnjeno značenje reči reprezentativan je: dobar primer nečega, pravi autentičan predstavnik svoje grupe, skupa, društva… Njegova osobina je, kaže se – reprezentativnost.

Značenje reči reprezentativan još može biti: onaj koji zamenjuje, koji služi za reprezentaciju (promociju).

reprezentativan

Dakle, ako za nekog čoveka koji je na primer pripadnik plemena Bušmani, kažemo da je reprezentativan, to znači da je on neko ko oslikava u velikoj meri sve pripadnike tog plemena: nizak je, relativno mršav, govori klik-klak jezikom, nema znojne žlezde…

Takođe, pojam – reprezentativan, možemo koristiti i za neke predmete. Ako uzmemo primer prodaje trgovačkog putnika, ili kataloške prodaje kozmetike, ti prodavci nude na hiljade artikala, ali imaju možda po jedan reprezentativan artikal, odnosno proizvod, koji oslikava ostale koje biste dobili kada biste ga poručili.

Pojam – reprezentacija je primera radi nastao iz reči – reprezentativan upravo zato što reprezentacija okuplja one koji najbolje mogu da predstave priradnike svoje sportske zajednice.

Share.