Rekurzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rekurzija

Šta je to rekurzija?

Postupak vraćanja koji koristi samog sebe naziva se rukurzija.

Etimologija kaže da izraz rekurzija potiče od latinske reči recursio od glagola recurrere što doslovno znači vraćanje.

Kod nas se pojam rekurzija koristi najčešće u matematici i informatici, gde se određuje kao postupak ili funkcija koja u svojoj definiciji koristi samu sebe. Tako ako neki postupak zahteva da delovi njegovog problema koji su razdvojeni budu nezavisno podvrgnuti istom postupku, taj postupak se naziva rekurzivan.

Pojam rekurzija se može u zavisnosti od konteksta upotrebljavati ne samo u matematici, već i u arhitekturi, književnosti, muzici i filmu.

Ipak programeri imaju sa rekurzijom dosta loših iskustava, s obzirom da pogrešna upotreba rekurzije ne daje dobre rezultate. Programskim jezikom objašnjeno, treba izbegavati rekurziju jer se upravo virusi služe rekurzivnom metodom, a to je programska greška koja se uglavnom teško pronalazi. Značenje rekurzije ipak ne mora uvek asocirati na nešto loše, pa i u programiranju ako se oprezno upotrebljava može biti i korisna.

Jednostavno objašnjeno u logici bi se rekurzija odredila sledećim primerom. Ako proučavamo određenu osobu i njegove pretke, nečiji roditelji su svakako njegovi preci. Dakle, bilo kojeg pretka roditelji su takođe preci osobe koju posmatramo i to se naziva zaključak rekurzijom.

U matematici bi se rekurzija najlakše objasnila kroz definiciju prirodnih brojeva u tzv. teoriji skupova. 1 je prirodni broj i svaki prirodni broj ima sledbenika koji je takođe prirodni broj.

Share.