Rodijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je rodijum? Kakav je to hemijski element?

Rodijum je metal relativno visoke vrednosti pa se često koristi u finim zanatima.

Rodijum se koristi u izradi nakita, u leguri sa drugim metalima.

Kada je u čistom obliku, rodijum je srebrnasti sjajan metal. Nema reakcija rodijuma sa vazduhom, vodom pa ni sa kiselinama. Reaguje sa jakim baznim jedinjenjima.

Rodijum je smešten na poziciji 8b GRUPE Mendeljejevog periodnog sistema hemijskih elemenata. Ovaj metal ima 34 izotopskih modifikacija sa masama od 94 pa do 112. Od njih je postojan samo izotop 103.

Pojam rodijum, odnosno ime ovog metala potiče iz grčkog jezika i imenice – rhodon, što u prevodu ima značenje – ruža. Rodijum je otkriven u Londonu 1803. godine.

Ovaj element je slabo zastupljen po udelu metala u kori Zemaljske kugle i čini tek 104 ppm udela. Ima ga u rudama nikla i bakra ali u maloj koncentraciji od oko 0,1, posto.

Share.