Revandikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam revandikacija?

Reč revandikacija potiče iz francuskog jezika (revandication) i koristi se u svetu pravnih nauka.

Bukvalno prevedeno značenje ove francuske reči je osveta, revanšizam, odmazda, vraćanje milo za drago.

Revandikacija označava zahtev za vraćanje imovine. Bliže objašnjeno, revandikacija je zapravo pokretanje sudskog postupka sa ciljem povratka bespravno oduzete imovine ili bilo kakve svojine.

Revandikacija

Sličnu smisao ima i izraz – revindikacija koja takodje označava proces zahteva da se nešto vrati nazad. Koren ove reči je u latinskom jeziku.

Inače, u pravu, kao postupak vraćanja imovine onome ko na nju ima pravo, izraz podrazumeva traženje prava vlasništva i sastavni je deo denacionalizacije i povraćaja imovine vlasnicima kojima je oduzeta obično posle Drugog svetskog rata. Proces se pokreće na temelju zakonskih odredbi i uz pozivanje na oduzeto pravo vlasništva.

U rimskom pravu, “rei vindicatio” je tužba za zaštitu civilnog vlasništva, kojom je vlasnik tužio onoga koji drži njegove stvari i zahtevao priznanje vlasništva i vraćanje.

Share.