Reverzibilan

0

Reverzibilan

Šta znači reverzibilan?

Onaj koji se može okrenuti u suprotnom smeru (vratiti na početnu tačku) naziva se reverzibilan.

Da li ste čuli za pojam reverzibilan? A da li ste se zapitali šta reverzibilan znači ili to već znate? Bilo kako bilo sledi kratko objašnjenje značenja ovog pojma.

Po etimologiji reč reverzibilan nastala je od latinske reči reversisilis u značenju povratljiv, povratan. Po definiciji reverzibilan označava sve procese koji se odvijaju tako da postoji povratna radnja, odnosno povratak u suprotan smer.

Odmah na početku bitno je istaći razliku između pojmova reverzibilnog i ireverzibilnog. Ireverzibilan označava nepovrati proces, ono onaj čiji tok ne može da se vrati natrag  poput brojnih životnih procesa (smrti i slično). Reverzibilni postupci su oni čiji se tok može vratiti nazad (brojne reakcije koje se odvijaju u fizici i hemiji.

Prema navedenom jasno Vam je da su sva zbivanja u prirodi ireverzibilna, te da je samo mali broj takozvanih idealnih graničnih slučajeva reverzibilan.


Share.

Leave A Reply