Rezidencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rezidencija

Šta znači rezidencija?

Svojevrsno prebivalište ili sedište naziva se rezidencija.

Etimologija kaže da izraz rezdencija potiče od latinske kovanice „re” u značenju ponovo i “sedere” u značenju sedeti, odnosno od reči residere koja se doslovno može prevesti kao prebivati, boraviti. Takođe, ovaj izraz se kao residentia prvobitno koristio u crkveno latinskom jeziku kako bi označio sedište biskupa.

Pojam rezidencije se može odrediti kao sedište političke, crkvene ili kulturne ustanove, odnosno kao mesto stalnog ili privremenog boravka, prebivališta vladara ili osoba na visokim položajima (kralja, ambasadora, patrijarha, biskupa i td.).

Ne retko se pri spominjanju reči rezidencija zamišlja neki dvorac, s obrzirom da je najčešće rezidencija nekog „visokog funkcionera“ smeštena u nekoj palati ili dvorcu.

Zato i ne čudi što su rezidencije ne bilo kakve palate nego isključivo one najekskluzivnije, koje odišu istovremeno notom i elegancije i luksuza jer se biraju kao takve ne bi li ostavile utisak reprezentativnog sedišta vladara, državnika ili verskog poglavara.

Često je rezidencija ambasadorov stan, tačnije u sklopu zgrade ambasade smešten je i njegov stambeni „kutak“. Tako da su se nekada čak i cela naselja u kojima su bile smeštene više od dve,tri ambasade nazivala „rezidencijalne četvrti” ili kvartovi. Ipak za pojam rezidencije najviše se vezuje luksuzna zgrada kao stambeni, radni i prijemni prostor vladara države, odnosno predsednika.

Share.