Kurent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kurent

Šta je to kurent?

Kurent je naziv za obična slova koja se koriste u štamparstvu.

Verovatno ste do sada imali priliku da čujete za izraz kurent. Možda ste znali koje je značnje ove reči ili ste do sada saznali šta ova reč znači, ali za one koji to još uvek ne znaju sledi objašnjenje.

Poznavaocima tipografije dobro je poznat pojam kurent koji se koristi za označavanje običnih, standardnih slova koja se koriste u štamparstvu. Sama reč potiče iz italijanskog jezika, i kod nas koristi se za uobičajena (mala slova) kojim se obično uzimaju kao standardna slova prilikom pisanja knjiga, posveta, pesama, novinskih članaka i slično. Znači kurent su mala slova pravilnog oblika koja se najčešće koriste kako kod nas, tako i u ostalim zemljama sveta (sem Kine i drugih zemalja koja ne koriste slovno pismo već znakove).

Pojam kurent ima još jedno značenje, odnosno “Kurent” je i naziv za mitološko biće čiji lik se nadzire na zemjinom prirodnom satelitu Mesecu.

Share.