Delatnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Delatnost, šta je to zapravo? Koje je tačno značenje ovog pojma?

Delatnost se definiše kao rad, posao, delanje, aktivnot.

Sigurno ste do sada čuli za izraze poput “privredna delatnost”, “osnovna delatnost” ili “pretežna delatnost”, a da li znate koje značenje ima pojam delatnost?

Termin delatnost uglavnom se koristi u privredi i ekonomiji, ali prisutan je i u drugim sferama života. Najjednostavnije rečeno delatnost ima značenje rada ili posla. Reč je o delovanju ili aktivnosti koji obavlja određeni čovek ili organizovana grupa ljudi.

U privredi, delatnost obuhvata svaku aktivnost koja je povezana sa osnovnom svrhom svakog privrdnog subjekta, a to je sticanje profita. Primera radi, delatnost jednog privrednog društva jeste proizvodnja i promet robe, kao i vršenje usluga na tržištu i odrešuje se opštim pravnim aktom.

Od izuzetnog značaja je klasifikacija delatnost koja obuhvata razvrstavanje jedinica prema ekonomskoj delatnosti i ima cilj da obezbedi skup kategorija koje se mogu koristiti za planiranje statističkih istraživanja, prikupljanje i obradu podataka, prezentiranje i analize statističkih rezultata prema delatnostima.

Share.