Sinekura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sinekura

Šta znači sinekura?

Sinekura predstavlja dobro pladno mesto koje je odlično plaćeno i omogućava lagodan i bezbrižan život bez nekog posebnog truda.

Etimološki posmatrano reč sinekura latinskog je porekla. Nastala je od reči sine u značenju bez i reči cura u značenju briga. Bukvalano značenje ovog pojma bilo bi bez briga ali u našem jeziku ovaj pojam ima malo drugačiju definiciju.

Sinekura se ustvari koristi za zvanje ili radno mesto koje donosi ogromne prihode bez malo ili nimalo truda i zalaganja. Uglavnom u državnim firmama može se čuti za ovu reč ili pak tamo gde određena osoba obavlja neku delatnost u kojoj je izuzetno mali obim posla. Može se reći da je sinekura idealan posao, odnosno zanimanje ili posao koji bi svako hteo da radi. Prema definiciji sinekura jeste dobro plaćeno zanimanje, položaj ili posao za koji je potrebno izuzetno malo odgovornosti i rada, a pruža lagodan i bezbrižan život.

Može se reći da je sinekura ono čemu većina teži i što bi većina htela da radi. Često izraz sinekura može se upotrebiti i za zaradu koju ostvarujemo bez bilo kakvog rada. Političare, njihovo zanimanje i posao se često naziva sinekurama. Često se u našoj ali i u drugim državama „izmišlja“ odlično radno mesto sa velikom platom za pripadnika elitnog društva ili člana neke ugledne porodice.

Share.