Sugestivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sugestivnost?

Sposobnost da se izvrši jači uticaj na druge osobe naziva se sugestvinost.

Sigurno ste bili u prilici da čujete da je određena osoba sugestivna ili je neko možda baš Vama rekao da ste prilično sugestivni. A da li znate koje je značenje pojma sugestivnost?

Etimologija nas uči da je termin sugestivnost potekao od novo – latinske reči suggestivus, koja je korićenja za ljude koji imaju izraženu sposobnost vršenja sugestije.

Po definiciji, sugestivnost je sposobnost vršenja jačeg uticaja na druge osobe. Sugestivan čovek će moći da utiče na druge ljude, odnosno on ima sposobnost da izazove određene emocije ili ideje kod njih. Prema tome, svi mi smo u određenom trenutku delovali sugestivno na neku osobu bilo da smo svesni toga ili ne.

Primera radi, sugestivan doktor je onaj koji će ublažiti zabrinutost pacijenta, tako što će mu sugerisati na to da će mu određena terapija i lek pomoći.

Share.