Stoicizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to stoicizam?

Stoicizam predstavlja pravac antičke filozofije  koji je izveden iz kinizma i veruje da je svet satkan od logike, fizike i etike.

Pojam stoicizam se veoma retko koristi te su male šanse da ste čuli za njega. Ipak ako vas zanima šta stoicizam znači došli ste na pravo mesto.

stoicizam

Stoicizam potiče iz grčkog jezika i označava pravac antičke filozofije koji je bio veoma popularan kod obrazovane elite u antičkoj Grčkoj i Rimskom carstvu. Naročito je bio popularan od 4 do 2 veka pre nove ere.

Za osnivača stoicizma smatra se grčki filozom Zenon koji je prvi utemeljio pojam stoicizma, dok su Hrizip, Marko Aurelije, Seneka i Epiktet dalje oblikovali ovaj pravac. Stoicizam je proistekao iz kinizma i sastoji se iz tri dela: stare, srednje i nove škole.

Po stoicizmu svet je satkan od logike, fizike i etike, odnosno prateći njihove zakone. Njegovi sledbenici veruju da svetom vlada sudbinia, te su svi događaji unapred određeni. Prateći ovaj pravac mudri ljudi trebali bi da žive u skladu sa prirodom jer je to jedini način da postignu mir kojem teže.

Stoicizam je prestao da postoji kada ga je 529-te godine vladar Justinijan I zabranio jer po njemu on nije u skladu sa hrišćanskom religijom, te isti potiče iz paganizma.

Share.