Sublimacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači sublimirati?

Sublimirati znači pretvarati se u nešto više, u nešto uzvišeno, a u prenesnom značenju označava idealizovanje, tj. davanje uzvišenog izgleda nečemu.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam sublimirati? A znate li koje je njegovo značenje?

Kako bi ste što lakše razumeli značenje reči sublimirati, najpre ćemo objasniti termin sublimacije. U psihologiji sublimacija se definiše kao nesvesni odbrambeni mehanizam menjanja socijalno neprihvatljivjih instiktivnih i primitivnih nagona u društveno prihvatljive aktivnost.

U hemiji subimacija se koristi za proces u kojem se čvrsta tela zagrevanjem pretvaraju u paru, a zatim hlađenjem ponovo pretvaraju u čvrsta tela. Reč je o prelasku neke materije iz jednog u drugo agregatno stanje.

Shodno navedenim objašnjenjma možemo zaključiti da sublimirati znači pretvarati se u nešto više, u nešto uzvišeno, a u prenesnom značenju označava idealizovanje, tj. davanje uzvišenog izgleda nečemu (oplemenjivati).

Etimološki posmatrano termin sublimirati potiče od latinske reči sublmare, što znači uzvišiti, uzdignuti.

Share.