Sublimacija

0

Šta znači sublimirati?

Sublimirati znači pretvarati se u nešto više, u nešto uzvišeno, a u prenesnom značenju označava idealizovanje, tj. davanje uzvišenog izgleda nečemu.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam sublimirati? A znate li koje je njegovo značenje?

Kako bi ste što lakše razumeli značenje reči sublimirati, najpre ćemo objasniti termin sublimacije. U psihologiji sublimacija se definiše kao nesvesni odbrambeni mehanizam menjanja socijalno neprihvatljivjih instiktivnih i primitivnih nagona u društveno prihvatljive aktivnost.

U hemiji subimacija se koristi za proces u kojem se čvrsta tela zagrevanjem pretvaraju u paru, a zatim hlađenjem ponovo pretvaraju u čvrsta tela. Reč je o prelasku neke materije iz jednog u drugo agregatno stanje.

Shodno navedenim objašnjenjma možemo zaključiti da sublimirati znači pretvarati se u nešto više, u nešto uzvišeno, a u prenesnom značenju označava idealizovanje, tj. davanje uzvišenog izgleda nečemu (oplemenjivati).

Etimološki posmatrano termin sublimirati potiče od latinske reči sublmare, što znači uzvišiti, uzdignuti.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply