Pronicljivost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pronicljivost

Šta je to pronicljivost?

Pronicljivost u suštini znači promišljenost, oštroumnost, razboritost;

Da li ste imali prliku da čujete za izraz pronicljivost ili Vam je pak neko rekao da ste pronicljivi? Pronicljivost je pridev koji označava da je određena osoba oštroumna, razborita tj. promišljena. Pronicljivost se upotrebljava u pozitivnom kontekstu i uglavnom naglašava pozitivne intelektualne osobine i sjajnu moć zapažanja koju određena osoba poseduje.

Pronicljive osobe ne samo da imaju sjajnu moć zapažanja, već veoma brzo mogu da shvate određene stvari jer kako se u narodu kaže „imaju dobar nos“. Pronicljive osobe ne vole da ostanu bez odgovora i sve započete stvari rado privode kraju.  Pronicljive osobe često vole i da istražuju i time zapažaju dosta toga iz okoline koja ih okružuje.

Pronicljivost se često poistovećuje i sa lucidnošću, promoćurnošću, razboritosti, inteligencijom, trezvenosti, dalekovidosti i misaonosti.

Share.