Pjeorativ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pjeorativ

Šta je to pjeorativ?

Pjeorativ je reč pogrdnog značenja.

Reč pjeorativ nastala je od latinske reči peior u značenju još gore i od francuske reči  péjoratif koja označva pogrdnu reč ili fraze u koje spadaju negativne evalucije poput prezira, psovki ili odbijanja. Pijeoriv označava reči pogrdnog značenja, a bitno je istaći da u književnosti pogrdnim se smatraju i reči stavljene pod navodnike poput reči „sloboda“ u konteksu diktature.

Pjeorativ se najčešće gradi tako što se na imenice dodaju nastavci i tako dobijamo reči pogrdnog značenja poput: selendara, flašurda, telfončura, glavuča… Augemenativi odnosno uvećanice najčešće su iskazane upravo u pjeorativu: kućetina, ptičurina, nosina, junačina, ženturača i slično. I demunitivi odnosno umanjenice mogu imati pogrdno značenje poput reči čovečuljak.

Pored svog osnovnog pogrdnog značenja pjeorativ ima i značenje pogrde odnosno prezira. Primer za to bila bi reč piskarati koja ima osnovno značenje non – stop pisati ili pisati na mahove, a ako gledamo njeno pjeorativno značenje ono bi bilo loše ili ružno pisanje. Mametina bi po osnovnom značenju bila velika mama dok po pjeorativno dosadna brbljiva žena.

Značenje pjeorativa može poprimiti i neke neutralna reč rečena u afektu odnosno ironiji. Primer za to bi bio ako nekome ironično kažemo da filozofira po pjeorativu to ima značenje mudrovanja.

Share.