Paušal

0

Pausal

Paušal je reč koja je vrlo zastupljena u srpskom jeziku. Vodi poreklo od latinske reči i označava iznos kojji se plaća na osnovu procene i prosečnog pedračuna ili ceneći okolnosti ili na osnovu prethodnog perioda. To je prosečna proračunska svota a ponekad predračunska, sklona naknadnoj korekciji

Postoji više vrsta paušala. Paušal koji je predračunski pojam podrazumeva, recimo, plaćanje za potrošnju vode, ali ne na osnovu prave potrošnje, već na osnovu procenjene da će taj broj lica koji tu živi ili radi moći da potroši toliko vode. U takvim slučajevima paušal se ne koriguje naknadno i on je uvek veći u odnosu na to kakvo bi bilo plaćanje ukoliko bi se izmeria potrošnja. Paušal kao predračunska kategorija, predstavlja nešto što je „đuture“, ali se nakon određenog vremena, ili odrađenog posla – koriguje.

U svakom slučaju, paušal je uvek vrlo isplativ primaocu sredstava, jer predstavlja njegov redovan priliv, često veći od ostvarene realizacije, a sa druge strane, često je sklon korekcijama, pa u tom smislu nije ni konačan, što je dobro.


Share.

Leave A Reply