Paradigma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to paradigma?

Paradigma označava primer za ugled, uzorak, obrazac.

Sve češće imamo priliku da čujemo kako je nešto paradigma za određenu stvar. A da li zapravo znamo šta ovaj pojam znači?

Po etimologiji paradigma potiče od starogrčke reči parádeigma čiji bi bukvalan prevod bio učini razumljivim. Shodno tome jasno je da paradigm označava primer, ugled, obrazac, uzor;

Paradigma

Po definiciji paradigma predstavlja skup osnovnih pretpostavki ili pravila koja uzimamo zdravo za gotovo u cilju poimanja određenih stvari. Paradigma jeste ono bitno što svako od nas uočava tokom interpukcije stvari i pojava koje ga okružuju.

Zahvaljujući paradigmi stvaramo mentalni filter kroz koji naš um propušta samo one informacije koje se po njemu uklapaju u sliku sveta. Primer za to bilo bi nošenje naočara. Ako stavimo naočare sa crvenim staklima videćemo sve stvari oko nas u crvenim tonovima. Tek kada skinemo naočare moći ćemo da vidimo stvari onakvim kakve zaista jestu.

Paradigma se stvara od informacija i iskustava koje dobijamo u najranijem detinjstvu.

Ovaj pojam se može koristiti i u značenju predrasuda ili ocrtavanje.

Share.