Potencijalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači potencijalno?

Ono što je moguće, ostvarivo naziva se još i potencijalno.

Pojam potencijalno postao je deo svakodnevnice. Naročito je prisutan u medijima, jer predstavlja adekvatnu reč za iskazivanje verovatnoće.

potencijalno

Termin potencijalno preuzet je iz latinskog jezika i koristi se da označi nešto što je moće i ostvarivo. Reč je o događajima koji imaju visok stepen verovatnoće da će se zaista desiti.

Dakle, potencijalno je nešto što je moguće, što ima moć i snagu, ali još uvek nije ostvareno. Ovaj pojam može se koristiti i za stvari koje deluju neposredno i skriveno.

Da bi smo objasnili značenje reči potencijalno koristićemo sledeći primer:

-Dvoje mladih se zabavlja par godina. Možemo zaključiti da za devojku mladić predstavlja njenog dečka i potencijalnog muža. Prema tome, ako stvari nastave da se odvijaju tokom kao i do sada on će postati njen muž, ali kako to nije sto posto sigurno koristićemo pojam potencijalno.

Share.