Konfrontacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Konfrontacija

Značenje reči konfrontacija

Različite vrste suočavanja nazivaju se konfrontacije.

Konfrontaciju možemo sresti na svakom “ćošku”, kod svake osobe bez obzira koliko je poznavali ili ne.

Etimologia nas upućuje na koren izraza konfrontacija navodeći novolatinsku reč confrontation. U pravnim naukam konfrontacija označava suočavanje naročito svedoka ili okrivljenih čiji su iskazi protivrečni.

Uopšteno pojam konfrontacija se upotrebljava najčešće da označi neko poređenje, sravnjenje, naravno i sukobljavanje. Nekada se prevodi i kao žestok sukob ili sudar (verbalni ali i fizički) sa teškim posledicama.

Konfrontirati se nekome ili nečemu takođe znači suočiti se sa nekim ili nečim ili suprotstaviti mu se.

U svakodnevnom govoru termin konfrontacija se koristi kao sukobljavanje, ali i krajnje, oprečno suprotstavljanje.

Konfrontacija može biti različita i javlja se u više oblika. Dobar primer konfrontacije jeste atmosfera u skupštini gde stalno izbijaju oprečna mišljenja, stavovi i verbalne konfrontacije konfrontiranih političkih partija, odnosno poslanika.

Takođe, konfrontacija može imati i različite posledice, od onih mirnih sa rešenim, prevaziđenim spornim pitanjima do onih fizičkih kada se rešenje problema, na žalost, vidi u primeni sile.

Dalje, konfrontacija unutar ličnosti se može javiti iz više razloga, neki od njih mogu biti i posedovanje kompleksa ili sklonost istima. S obzirom da se kompleksi mogu odrediti kao sukob između ličnih predubeđenja, predsrasuda i spoljnjih okolnosti, okruženja, realnih situacija i ne čudi da se konfrontacije unutar ličnosti dešavaju svakodnevno.

Share.

Leave A Reply