Kurbla

Pinterest LinkedIn Tumblr +

kurbla

Kada se automobil upali, odnosno njegov motor pokrene u određenim situacijama vozači imaju običaj da kažu „zaverglao“, što je blisko osnovnoj funkcija kurbla.

Kurbla je poluga za ručno pokretanje motora. Nekada, pre pojave anlasera (elekropokretač ili elektromotor), motor se pokretao ručno ili nogom okrećući kurblu ili pedalu, s obzirom da drugačije nije mogao da se pokrene.

Prema definiciji kurbla je pomoćna alatka za pokretanje automobilskih i kamionskih motora. To je valjkasta šipka od gvožđa, a podseća i na ručicu vergla i zato se često može čuti kod vozača „zaverglao motor“.

To je izgledalo ovako. Automobil se prvo izbaci iz brzine, povuče se ručna kočnica i da se kontakt. Kurbla bi se stavila na prednju masku automobila ili kamiona u odgovarajući otvor, onda je trebalo kurblu okretati naglo i snažno sve dok se motor ne pokrene. Što znači da bez snage i iskustva kurblom se nije moglo rukovati. Ipak, dešavalo se da kurbla povredi one koji su s njom rukovali, kada kurbla počne da se okreće brzinom obrtanja motora.

Potreba za korišćenje kurble nestaje sa pojavom anlasera. Međutim, još se koristio samo ukoliko anlaser slučajno prestane da radi, što se dešava zimi kada se motorno ulje zgusne od hladnoće. Tada se kurblom potpomogne anlaseru da se pokrene, tačnije da napravi prvih nekoliko obrtaja za pokretanje motora.

Share.

Leave A Reply