Koncepcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koncepcija

Koncepcija je reč latinskog porekla i označava zamisao, shvatanje, osnovnu ili glavnu misao. Latinska reč concipere znači opaziti, dokučiti, shvatiti, zamisliti.

Koncepcija je uvek složena, jer se sastoji od ciljeva, strategija i mera za sprovođenje strateški planiranog projekta. Sadrži potrebne informacije, njena opravdanost je već potvrđena, sadrži analizu obima rizika i prilika, vremenski akcijski plan kao i planove resursa vremena, novca, materijala, ljudstva.

Ljudi su skloni da poistovete pojmove koncepcije i koncepta, što ni u kom slučaju nije isto, jer je koncepcija daleko sveobuhvatnija od koncepta, koji, istini za volju, može biti deo koncepcije.

U fiziološkoj terminologiji, koncepcija označava začeće, oplođenje, zatrudnjivanje. U duhovnom smislu, to je poimanje, razumevanje, zamisao.

Share.

Leave A Reply