Kuloari

0

Šta znači kuloari?

Hodnici ili prolazi drugačije se nazivaju kuloari.

Izraz kuloari je veoma redak, te šanse da ga čujete u svakodnevnoj komunikaciji su ravne nuli. U slučaju da ste se susreli sa ovom reči, a ne znate njeno značenje došli ste na pravo mesto.

kuloari

Etimološki posmatrano pojam kuloari potiče od francuske reči couloir, što znači hodnik. Kuloari predstavlja hodnik ili prolaz koji se može nalaziti u bilo kojoj zgradi. Ipak na našim prostorima ovom rečju obično se oslovljavaju hodnici u pozorištu ili zgradi parlamenta.

U francuskom jeziku, kuloari predstavljaju prostorije koje se nalaze izvan dvorane u kojoj se održava neki prijem ili izvodi neka predstava. Ovaj prostror predviđen je za neformalne susrete i usputne razgovore.

Kuloari su uglavnom mali prostori koji nisu namenjeni za duži boravak ljudi, i stoga su sređeni veoma jednostavno sa malim brojem stvari koji se nalazi unutar njih.


Share.

Leave A Reply