Epifora

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč epifora?

Epifora je reč grčkog porekla i u retorici i u poetici označava ponavljanja jedne ili više reči na kraju stihova u okviru jedne strofe ili niza rečenica, ako je tekst u prozi. Epiforom se izražava punoća i jačina osećanja.

Najčešće se koristi u poeziji da bi pesmi dala emocionalni ton.

Epifora

Primer epifore nalazimo u, na primer, narodnoj pesmi „Smrt vojvode Prijezde“:

„Kupi vojske koliko ti drago,
Pod Stalaća kad je tebi drago,
Udri Stalać kako ti je drago,
Ja ti dobra ne dam nijednoga.“

Epifora se u medicini, koristi za označavanje „ suznog oka“ , kada je pojačano suzenje oka.

Share.